ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Regulamin Dyscyplinarny PZPN - przypominienie

1. Artykuł 59 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej stanowi, że:

Zawodnik, który w czasie innych zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
1) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
3) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną,
4) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
5) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną,
6) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
7) przy każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną.

Zawodnik kategorii junior uprawniony do gry w rozgrywkach ligi/klasy juniorów ukarany żółta kartką nie wnosi żadnych opłat z tytułu otrzymanego napomnienia/ostrzeżenia (żółtej kartki).  

 2. Artykuł 57 §2. Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej stanowi, że:

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej. Natomiast  w artykule 17 w §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej czytamy:  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł.

3.  Artykuł 60 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej stanowi, że:

§1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
3) przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną
§2. Kary o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.